38,7000 zł
0,52% 0,2000 zł
Pointpack.pl SA (PNT)

Wyniki finansowe - POINTPACK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 090 12 152
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 776 1 844
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 776 1 844
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 485 1 621
Amortyzacja (tys.) 137 90
EBITDA (tys.) 1 913 1 934
Aktywa (tys.) 24 642 27 002
Kapitał własny (tys.)* 13 146 14 767
Liczba akcji (tys. szt.) 1 118,873 1 118,873
Zysk na akcję (zł) 1,327 1,449
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,749 13,198
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej