3,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
POLNORD SA (PND)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - POLNORD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 118 167 54 829 87 681 59 761
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 573 -2 731 16 035 151
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 266 -1 747 14 713 2 048
Zysk (strata) netto (tys.)* -554 -204 8 782 2 708
Amortyzacja (tys.) 553 433 577 574
EBITDA (tys.) 5 126 -2 298 16 612 725
Aktywa (tys.) 948 568 946 852 885 067 808 718
Kapitał własny (tys.)* 424 899 429 006 441 656 444 364
Liczba akcji (tys. szt.) 97 543,127 97 543,127 97 543,127 97 543,127
Zysk na akcję (zł) -0,006 -0,002 0,090 0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,356 4,398 4,528 4,556
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej