pb.pl
0,7720 zł
-1,03% -0,0080 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 962 25 893 29 613 23 544
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 365 3 565 4 840 3 140
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 502 5 498 5 555 6 349
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 479 3 926 3 731 4 508
Amortyzacja (tys. zł) 1 200 1 055 1 401 905
EBITDA (tys. zł) 5 565 4 620 6 241 4 045
Aktywa (tys. zł) 396 329 396 791 401 845 410 919
Kapitał własny (tys. zł)* 283 203 288 110 292 973 298 966
Liczba akcji (tys. szt.) 68 582,150 68 582,150 68 582,150 68 582,150
Zysk na akcję (zł) 0,109 0,057 0,054 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,129 4,201 4,272 4,359
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej