pb.pl
0,7200 zł
-4,26% -0,0320 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 308 10 751 11 941 12 025
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 346 570 810 -287
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 371 727 1 166 -138
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 316 561 955 -143
Amortyzacja (tys. zł) 494 455 454 749
EBITDA (tys. zł) 840 1 025 1 264 462
Aktywa (tys. zł) 40 572 41 054 0 53 051
Kapitał własny (tys. zł)* 25 729 26 599 0 28 998
Liczba akcji (tys. szt.) 3 579,470 3 579,470 3 579,470 3 579,470
Zysk na akcję (zł) 0,088 0,157 0,267 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,188 7,431 0,000 8,101
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej