0,8700 zł
-0,23% -0,0020 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2006 II Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 308 10 751
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 346 570
Zysk (strata) brutto (tys.) 371 727
Zysk (strata) netto (tys.)* 316 561
Amortyzacja (tys.) 494 455
EBITDA (tys.) 840 1 025
Aktywa (tys.) 40 572 41 054
Kapitał własny (tys.)* 25 729 26 599
Liczba akcji (tys. szt.) 3 579,470 3 579,470
Zysk na akcję (zł) 0,088 0,157
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,188 7,431
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej