pb.pl
0,8000 zł
0,50% 0,0040 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 301 24 279 27 397 24 589
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 246 1 526 1 567 2 539
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 411 2 658 -2 702 3 409
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 959 1 581 -3 514 2 852
Amortyzacja (tys. zł) 1 275 1 281 898 1 210
EBITDA (tys. zł) 3 521 2 807 2 465 3 749
Aktywa (tys. zł) 397 804 387 736 394 699 385 077
Kapitał własny (tys. zł)* 273 615 272 466 270 268 273 115
Liczba akcji (tys. szt.) 68 582,150 68 582,150 68 582,150 68 582,150
Zysk na akcję (zł) 0,043 0,023 -0,051 0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,990 3,973 3,941 3,982
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej