pb.pl
0,8000 zł
8,11% 0,0600 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 029 23 532 27 799 22 948
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 470 -771 -2 066 -479
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -460 930 -135 627 467
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -306 456 -88 503 72
Amortyzacja (tys. zł) 466 532 882 1 300
EBITDA (tys. zł) -1 004 -239 -1 184 821
Aktywa (tys. zł) 495 858 541 036 403 737 401 309
Kapitał własny (tys. zł)* 364 911 363 434 274 166 274 021
Liczba akcji (tys. szt.) 68 582,150 68 582,150 68 582,150 68 582,150
Zysk na akcję (zł) -0,004 0,007 -1,290 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,321 5,299 3,998 3,996
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej