pb.pl
0,8000 zł
0,50% 0,0040 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 192 24 582 33 552 27 840
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 471 -181 -1 144 1 202
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -420 -2 081 2 406 667
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -627 -2 870 4 883 -641
Amortyzacja (tys. zł) 500 532 515 427
EBITDA (tys. zł) 971 351 -629 1 629
Aktywa (tys. zł) 524 670 500 412 501 041 512 096
Kapitał własny (tys. zł)* 362 909 361 619 366 489 365 863
Liczba akcji (tys. szt.) 68 582,151 68 582,150 68 582,150 68 582,150
Zysk na akcję (zł) -0,009 -0,042 0,071 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,292 5,273 5,344 5,335
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej