pb.pl
0,6800 zł
0,59% 0,0040 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe - KCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 166 34 655 26 826 27 192
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 476 1 281 -108 471
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 514 715 -319 -420
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 058 1 976 -844 -627
Amortyzacja (tys. zł) 885 891 834 500
EBITDA (tys. zł) 1 361 2 172 726 971
Aktywa (tys. zł) 615 830 572 827 574 512 524 670
Kapitał własny (tys. zł)* 340 162 326 863 326 830 362 909
Liczba akcji (tys. szt.) 62 571,826 62 571,826 62 571,826 68 582,151
Zysk na akcję (zł) -0,017 0,032 -0,013 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,436 5,224 5,223 5,292
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej