33,0000 zł
1,23% 0,4000 zł
Prochem SA (PRM)

Wyniki finansowe - PROCHEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 82 616 57 321 45 530 47 907
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 661 2 712 -6 432 -1 225
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 456 3 212 -1 876 50
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 553 1 879 -1 782 183
Amortyzacja (tys.) 1 780 1 710 1 730 1 633
EBITDA (tys.) 2 441 4 422 -4 702 408
Aktywa (tys.) 244 577 215 230 199 951 202 417
Kapitał własny (tys.)* 99 138 101 013 98 668 99 211
Liczba akcji (tys. szt.) 2 935,000 2 935,000 2 935,000 2 355,000
Zysk na akcję (zł) 0,870 0,640 -0,607 0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,778 34,417 33,618 42,128
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej