33,0000 zł
1,23% 0,4000 zł
Prochem SA (PRM)

Wyniki finansowe - PROCHEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 102 736 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 465 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 474 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 844 0
Amortyzacja (tys.) 1 0
EBITDA (tys.) 4 466 0
Aktywa (tys.) 220 112 69 635
Kapitał własny (tys.)* 48 029 34 281
Liczba akcji (tys. szt.) 3 913,000 0,000
Zysk na akcję (zł) 1,493
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,274
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej