pb.pl
9,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Wyniki finansowe - PRAGMAINK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 112 8 797 10 348 8 136
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 179 3 840 -806 1 602
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 526 91 -22 202 193
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 820 244 -17 381 57
Amortyzacja (tys. zł) 498 385 402 393
EBITDA (tys. zł) 2 677 4 225 -404 1 995
Aktywa (tys. zł) 207 278 190 556 187 304 181 528
Kapitał własny (tys. zł)* 52 886 53 210 41 720 41 832
Liczba akcji (tys. szt.) 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000
Zysk na akcję (zł) -0,495 0,066 -4,723 0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,371 14,459 11,337 11,367
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej