pb.pl
9,1000 zł
-0,22% -0,0200 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Wyniki finansowe - PRAGMAINK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 1 352
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 481
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 408
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 406
Amortyzacja (tys. zł) 0 24
EBITDA (tys. zł) 0 505
Aktywa (tys. zł) 5 350 13 693
Kapitał własny (tys. zł)* 2 456 9 662
Liczba akcji (tys. szt.) 2 400,000 2 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,169
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,023 4,026
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej