pb.pl
9,1000 zł
-0,22% -0,0200 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Wyniki finansowe - PRAGMAINK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 130 11 507 9 993 8 244
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 799 3 740 -1 988 1 852
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 249 1 122 -4 287 11 267
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 538 491 -2 380 7 635
Amortyzacja (tys. zł) 327 381 399 358
EBITDA (tys. zł) 4 126 4 121 -1 589 2 210
Aktywa (tys. zł) 271 969 261 921 257 991 249 894
Kapitał własny (tys. zł)* 49 212 49 174 45 019 55 492
Liczba akcji (tys. szt.) 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000
Zysk na akcję (zł) 0,146 0,133 -0,647 2,075
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,373 13,363 12,233 15,079
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej