pb.pl
9,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Wyniki finansowe - PRAGMAINK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 076 10 635 13 042 11 873
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 115 3 982 4 545 3 790
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -393 2 131 3 589 1 234
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -463 1 457 2 642 845
Amortyzacja (tys. zł) 224 228 255 311
EBITDA (tys. zł) 2 339 4 210 4 800 4 101
Aktywa (tys. zł) 243 526 243 717 270 025 272 378
Kapitał własny (tys. zł)* 49 706 50 813 55 321 49 907
Liczba akcji (tys. szt.) 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000
Zysk na akcję (zł) -0,126 0,396 0,718 0,230
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,507 13,808 15,033 13,562
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej