pb.pl
9,1000 zł
-0,22% -0,0200 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Wyniki finansowe - PRAGMAINK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 848 9 528 9 450 9 042
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 682 3 954 3 124 2 157
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -177 1 768 79 -211
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 465 1 106 -235 -391
Amortyzacja (tys. zł) 244 257 284 212
EBITDA (tys. zł) 1 926 4 211 3 408 2 369
Aktywa (tys. zł) 208 967 227 402 228 270 250 898
Kapitał własny (tys. zł)* 48 967 50 074 49 745 49 354
Liczba akcji (tys. szt.) 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000
Zysk na akcję (zł) 0,126 0,301 -0,064 -0,106
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,306 13,607 13,518 13,411
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej