pb.pl
7,2000 zł
-1,37% -0,1000 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Wyniki finansowe - PRAGMAINK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 819 10 777 8 675 7 848
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 413 3 978 4 030 1 682
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 225 3 167 2 416 -177
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 896 1 889 1 258 465
Amortyzacja (tys. zł) 215 219 221 244
EBITDA (tys. zł) -2 198 4 197 4 251 1 926
Aktywa (tys. zł) 178 169 186 299 192 736 208 967
Kapitał własny (tys. zł)* 45 598 46 670 47 928 48 967
Liczba akcji (tys. szt.) 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000
Zysk na akcję (zł) -1,059 0,513 0,342 0,126
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,391 12,682 13,024 13,306
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej