80,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Wyniki finansowe - XBSPROLOG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 650 9 617 10 404 11 280
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 541 1 600 1 896 3 303
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 758 1 711 1 975 3 394
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 135 1 402 1 610 2 768
Amortyzacja (tys.) 280 272 245 241
EBITDA (tys.) 3 821 1 872 2 141 3 544
Aktywa (tys.) 25 045 25 981 26 236 27 760
Kapitał własny (tys.)* 15 070 16 472 18 056 20 824
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 3,135 1,402 1,610 2,768
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,070 16,472 18,056 20,824
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej