79,5000 zł
-0,62% -0,5000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Wyniki finansowe - XBSPROLOG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 467 2 581 3 674 3 478
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 510
Zysk (strata) brutto (tys.) 720 892 873 511
Zysk (strata) netto (tys.)* 720 806 736 426
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 510
Aktywa (tys.) 4 443 5 548 3 765 4 065
Kapitał własny (tys.)* 2 981 3 414 2 542 2 968
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,720 0,806 0,736 0,426
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,981 3,414 2,542 2,968
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej