79,5000 zł
-0,62% -0,5000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Wyniki finansowe - XBSPROLOG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 819 6 328 7 720 7 953
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 400 406 780 1 089
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 410 396 810 1 063
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 998 286 689 843
Amortyzacja (tys.) 137 140 208 187
EBITDA (tys.) 2 537 546 988 1 276
Aktywa (tys.) 16 679 16 301 17 313 18 164
Kapitał własny (tys.)* 10 357 10 643 11 328 12 171
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,998 0,286 0,689 0,843
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,357 10,643 11,328 12,171
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej