79,5000 zł
-0,62% -0,5000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Wyniki finansowe - XBSPROLOG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 239 6 787 6 987 7 848
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 168 406 180 1 093
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 277 398 252 1 105
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 868 351 13 857
Amortyzacja (tys.) 96 136 138 145
EBITDA (tys.) 2 264 542 318 1 238
Aktywa (tys.) 16 572 13 895 14 099 15 219
Kapitał własny (tys.)* 9 380 9 731 9 605 10 462
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,868 0,351 0,013 0,857
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,380 9,731 9,605 10,462
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej