0,1300 zł
0,00% 0,0000 zł
Present24 S.A. (P24)

Wyniki finansowe - PRESENT24

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 630 246 362 507
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 85 83 167 136
Zysk (strata) brutto (tys.) 85 111 192 124
Zysk (strata) netto (tys.)* 85 111 192 124
Amortyzacja (tys.) 2 5 5 4
EBITDA (tys.) 87 88 172 140
Aktywa (tys.) 2 772 3 087 3 235 3 611
Kapitał własny (tys.)* 2 691 3 012 3 204 3 328
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,002 0,003 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,045 0,050 0,053 0,055
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej