0,1300 zł
0,00% 0,0000 zł
Present24 S.A. (P24)

Wyniki finansowe - PRESENT24

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 215 312 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 48 196 -139
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 48 149 -117
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 39 121 -95
Amortyzacja (tys.) 0 3 3 3
EBITDA (tys.) 0 51 199 -136
Aktywa (tys.) 2 900 2 556 2 683 2 867
Kapitał własny (tys.)* 2 602 2 465 2 547 2 538
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,002 0,005 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,104 0,099 0,102 0,102
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej