0,1300 zł
0,00% 0,0000 zł
Present24 S.A. (P24)

Wyniki finansowe - PRESENT24

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 130 228 505 291
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 53 142 62 142
Zysk (strata) brutto (tys.) 53 141 62 142
Zysk (strata) netto (tys.)* 53 141 62 142
Amortyzacja (tys.) 23 5 -1 7
EBITDA (tys.) 76 147 61 149
Aktywa (tys.) 2 703 3 833 2 870 3 073
Kapitał własny (tys.)* 2 472 3 777 2 775 2 817
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,002 0,001 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,041 0,063 0,046 0,047
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej