0,1300 zł
0,00% 0,0000 zł
Present24 S.A. (P24)

Wyniki finansowe - PRESENT24

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 116 195 149 119
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -115 71 26 -23
Zysk (strata) brutto (tys.) -115 81 14 -23
Zysk (strata) netto (tys.)* -115 66 29 -23
Amortyzacja (tys.) 17 25 25 18
EBITDA (tys.) -98 96 51 -5
Aktywa (tys.) 3 633 3 700 3 818 4 156
Kapitał własny (tys.)* 3 452 3 518 3 547 3 524
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,001 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,058 0,059 0,059 0,059
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej