0,1300 zł
0,00% 0,0000 zł
Present24 S.A. (P24)

Wyniki finansowe - PRESENT24

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 176 150 161 361
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 60 76 -69 -1 982
Zysk (strata) brutto (tys.) 31 174 -164 -1 982
Zysk (strata) netto (tys.)* -6 159 -154 -2 027
Amortyzacja (tys.) 25 25 25 24
EBITDA (tys.) 85 101 -44 -1 958
Aktywa (tys.) 5 422 5 364 5 267 5 106
Kapitał własny (tys.)* 5 170 5 228 5 175 4 752
Liczba akcji (tys. szt.) 43 961,748 43 961,748 43 961,748 43 961,748
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,004 -0,004 -0,046
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,118 0,119 0,118 0,108
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej