pb.pl

Wyniki finansowe - PLASTBOX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 018 37 194 40 146 44 467
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 682 1 468 1 522 1 073
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 855 473 1 469 1 450
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 189 337 1 310 1 032
Amortyzacja (tys. zł) 2 005 2 018 2 184 2 296
EBITDA (tys. zł) 5 687 3 486 3 706 3 369
Aktywa (tys. zł) 160 904 161 482 167 355 175 163
Kapitał własny (tys. zł)* 74 097 72 721 74 941 73 870
Liczba akcji (tys. szt.) 41 941,035 41 941,035 41 941,035 41 941,035
Zysk na akcję (zł) 0,052 0,008 0,031 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,767 1,734 1,787 1,761
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej