pb.pl

Wyniki finansowe - PLASTBOX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 866 37 010 39 402 41 416
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 954 3 033 2 291 2 741
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 245 2 713 1 936 2 133
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 592 254 1 588 1 558
Amortyzacja (tys. zł) 1 777 1 771 1 779 1 933
EBITDA (tys. zł) 5 731 4 804 4 070 4 674
Aktywa (tys. zł) 149 215 146 258 152 379 162 975
Kapitał własny (tys. zł)* 76 283 77 222 77 808 72 629
Liczba akcji (tys. szt.) 41 941,035 41 941,035 41 941,035 41 941,035
Zysk na akcję (zł) 0,062 0,006 0,038 0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,819 1,841 1,855 1,732
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej