pb.pl
4,1400 zł
-0,72% -0,0300 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 154 5 588 5 772 5 930
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 613 702 615 377
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 642 716 665 384
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 536 541 531 287
Amortyzacja (tys. zł) 114 102 98 0
EBITDA (tys. zł) 727 804 713 377
Aktywa (tys. zł) 11 991 12 753 13 163 13 746
Kapitał własny (tys. zł)* 8 922 8 758 9 033 9 128
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,084 0,085 0,083 0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,394 1,368 1,411 1,426
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej