pb.pl
4,0200 zł
-4,29% -0,1800 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 401 4 497 5 101 5 129
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 404 420 672 486
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 417 449 697 509
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 346 360 555 395
Amortyzacja (tys. zł) 107 119 120 0
EBITDA (tys. zł) 511 539 792 486
Aktywa (tys. zł) 10 507 11 063 11 587 11 901
Kapitał własny (tys. zł)* 7 741 7 578 8 055 8 109
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,056 0,087 0,062
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,210 1,184 1,259 1,267
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej