pb.pl
4,1700 zł
1,21% 0,0500 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 793 4 193 4 053 4 387
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 569 346 240 441
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 605 356 266 481
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 484 284 216 374
Amortyzacja (tys. zł) 108 114 103 103
EBITDA (tys. zł) 677 460 343 544
Aktywa (tys. zł) 9 652 10 171 9 999 10 305
Kapitał własny (tys. zł)* 7 546 7 509 7 405 7 459
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,076 0,044 0,034 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,179 1,173 1,157 1,165
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej