22,5000 zł
1,35% 0,3000 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 772 5 930 6 009 6 486
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 615 377 695 616
Zysk (strata) brutto (tys.) 531 518 698 628
Zysk (strata) netto (tys.)* 531 287 547 494
Amortyzacja (tys.) 98 99 145 173
EBITDA (tys.) 713 476 840 789
Aktywa (tys.) 13 163 13 746 14 002 14 689
Kapitał własny (tys.)* 9 033 9 128 9 355 9 593
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,083 0,045 0,085 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,411 1,426 1,462 1,499
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej