pb.pl
4,1400 zł
-0,72% -0,0300 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 215 3 516 3 393 3 823
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 503 716 529 634
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 508 748 527 658
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 413 604 437 516
Amortyzacja (tys. zł) 97 99 99 100
EBITDA (tys. zł) 600 815 628 734
Aktywa (tys. zł) 7 784 8 636 9 148 9 288
Kapitał własny (tys. zł)* 6 016 6 621 7 058 7 062
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,065 0,094 0,068 0,081
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,940 1,035 1,103 1,103
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej