pb.pl
3,5500 zł
-2,47% -0,0900 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Wyniki finansowe - POZBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 444 44 290 63 076 45 558
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 484 7 156 11 963 8 684
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 003 6 153 8 695 8 839
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 432 3 958 6 038 7 020
Amortyzacja (tys. zł) 2 109 2 285 2 209 2 449
EBITDA (tys. zł) 18 593 9 441 14 172 11 133
Aktywa (tys. zł) 474 763 490 371 524 207 496 007
Kapitał własny (tys. zł)* 230 763 234 702 221 911 228 930
Liczba akcji (tys. szt.) 44 836,769 44 836,769 44 836,769 44 836,769
Zysk na akcję (zł) 0,322 0,088 0,135 0,157
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,147 5,235 4,949 5,106
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej