pb.pl
1,3950 zł
-3,12% -0,0450 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Wyniki finansowe - POZBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 289 49 778 58 041 38 935
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 116 3 708 9 312 10 238
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 780 2 911 5 093 9 789
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 209 2 403 2 575 4 284
Amortyzacja (tys. zł) 1 827 1 738 1 855 1 845
EBITDA (tys. zł) 6 943 5 446 11 167 12 083
Aktywa (tys. zł) 390 549 369 911 378 011 393 018
Kapitał własny (tys. zł)* 165 634 168 037 169 633 173 917
Liczba akcji (tys. szt.) 26 774,179 26 774,179 26 774,179 26 774,179
Zysk na akcję (zł) 0,083 0,090 0,096 0,160
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,186 6,276 6,336 6,496
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej