pb.pl
1,3300 zł
-6,34% -0,0900 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Wyniki finansowe - POZBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 840 12 980
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 233 1 692
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 259 1 688
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 894 1 350
Amortyzacja (tys. zł) 461 559
EBITDA (tys. zł) 2 694 2 251
Aktywa (tys. zł) 159 475 160 878
Kapitał własny (tys. zł)* 109 043 110 285
Liczba akcji (tys. szt.) 23 377,845 23 377,845
Zysk na akcję (zł) 0,081 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,664 4,718
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej