pb.pl
1,3150 zł
-1,13% -0,0150 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Wyniki finansowe - POZBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 627 28 954 42 837 38 284
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 364 2 276 2 836 6 846
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 465 386 2 229 6 061
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 870 -130 2 073 4 996
Amortyzacja (tys. zł) 1 305 905 1 696 1 523
EBITDA (tys. zł) 6 669 3 181 4 532 8 369
Aktywa (tys. zł) 365 500 364 767 377 205 397 118
Kapitał własny (tys. zł)* 155 930 155 799 157 449 163 425
Liczba akcji (tys. szt.) 26 774,179 26 774,179 26 774,179 26 774,179
Zysk na akcję (zł) 0,107 -0,005 0,077 0,187
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,824 5,819 5,881 6,104
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej