pb.pl
1,4000 zł
0,36% 0,0050 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Wyniki finansowe - POZBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 347 27 794 18 701 36 040
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 735 2 051 -7 942 2 248
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 053 1 685 -9 560 1 322
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 030 1 694 -9 407 1 615
Amortyzacja (tys. zł) 1 169 1 005 2 090 1 271
EBITDA (tys. zł) 3 904 3 056 -5 852 3 519
Aktywa (tys. zł) 326 048 331 973 322 624 341 527
Kapitał własny (tys. zł)* 168 118 169 812 151 451 153 066
Liczba akcji (tys. szt.) 26 774,179 26 774,179 26 774,179 26 774,179
Zysk na akcję (zł) 0,076 0,063 -0,351 0,060
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,279 6,342 5,657 5,717
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej