pb.pl
1,4000 zł
0,36% 0,0050 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Wyniki finansowe - POZBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 164 38 781 43 775 32 685
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 743 2 447 786 3 595
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 726 1 629 645 2 632
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 592 1 756 583 1 885
Amortyzacja (tys. zł) 1 126 1 158 1 161 1 118
EBITDA (tys. zł) 3 869 3 605 1 947 4 713
Aktywa (tys. zł) 322 774 328 993 333 084 323 143
Kapitał własny (tys. zł)* 164 020 165 776 166 359 168 244
Liczba akcji (tys. szt.) 26 774,179 26 774,179 26 774,179 26 774,179
Zysk na akcję (zł) 0,059 0,066 0,022 0,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,126 6,192 6,213 6,284
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej