30,3600 zł
1,88% 0,5600 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Składka na udziale własnym (tys.) 5 831 000 5 855 000 5 860 000 5 760 000
Przychody z lokat (tys.) 105 000 -277 000 -227 000 -412 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 269 000 635 000 612 000 595 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 772 000 1 844 000 2 212 000 2 198 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 774 000 759 000 906 000 758 000
Aktywa (tys.) 391 342 000 396 433 000 402 129 000 424 559 000
Kapitał własny (tys.)* 16 916 000 17 440 000 17 080 000 16 967 000
Liczba akcji (tys.) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,896 0,879 1,049 0,878
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,590 20,196 19,779 19,649
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej