29,9800 zł
-1,48% -0,4500 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 IV Q 2007 IV Q 2008 I Q 2009
Składka na udziale własnym (tys.) 0 0 0 3 614 264
Przychody z lokat (tys.) 0 0 0 416 719
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 0 0 0 1 132 807
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 1 433 347
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 1 144 648
Aktywa (tys.) 51 329 198 54 682 353 59 359 041 58 834 318
Kapitał własny (tys.)* 14 325 656 17 835 943 20 052 222 21 018 108
Liczba akcji (tys.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (tys. zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej