29,7000 zł
1,43% 0,4200 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Składka na udziale własnym (tys.) 5 690 000 5 865 000 5 707 000 5 686 000
Przychody z lokat (tys.) -381 000 -218 000 -37 000 172 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 176 000 444 000 121 000 308 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 400 000 1 621 000 1 382 000 1 609 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 185 000 890 000 721 000 880 000
Aktywa (tys.) 376 645 000 373 481 000 378 974 000 395 418 000
Kapitał własny (tys.)* 16 976 000 17 889 000 18 777 000 19 374 000
Liczba akcji (tys.) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,214 1,031 0,835 1,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,659 20,716 21,745 22,436
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej