30,3600 zł
1,88% 0,5600 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Składka na udziale własnym (tys.) 5 742 000 5 893 000 5 863 000 5 762 000
Przychody z lokat (tys.) -515 000 -285 000 -76 000 -1 140 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 324 000 472 000 587 000 986 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 613 000 1 956 000 2 024 000 655 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 734 000 879 000 935 000 116 000
Aktywa (tys.) 340 079 000 337 169 000 343 385 000 357 215 000
Kapitał własny (tys.)* 14 311 000 15 350 000 16 169 000 16 199 000
Liczba akcji (tys.) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,850 1,018 1,083 0,134
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,573 17,776 18,724 18,759
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej