30,3600 zł
1,88% 0,5600 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PZU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Składka na udziale własnym (tys.) 5 596 000 5 667 000 5 629 000 5 592 000
Przychody z lokat (tys.) 2 594 000 2 611 000 2 471 000 159 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) 415 000 694 000 585 000 182 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 740 000 2 065 000 1 965 000 1 487 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 783 000 1 017 000 786 000 747 000
Aktywa (tys.) 321 811 000 320 117 000 328 554 000 337 625 000
Kapitał własny (tys.)* 13 280 000 14 169 000 14 925 000 15 798 000
Liczba akcji (tys.) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,907 1,178 0,910 0,865
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,379 16,408 17,284 18,295
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej