1,7600 zł
-7,12% -0,1350 zł
QubicGames SA (QUB)

Wyniki finansowe - QUBICGMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 404 3 629 3 915 4 979
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -579 -382 -1 387 -625
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 274 -774 -1 224 -1 682
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 359 -579 -932 -1 319
Amortyzacja (tys.) 277 306 387 565
EBITDA (tys.) -302 -76 -1 000 -60
Aktywa (tys.) 17 154 16 356 16 077 14 099
Kapitał własny (tys.)* 12 085 11 506 10 574 9 255
Liczba akcji (tys. szt.) 9 820,000 9 820,000 9 820,000 9 820,000
Zysk na akcję (zł) 0,240 -0,059 -0,095 -0,134
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,231 1,172 1,077 0,942
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej