1,7600 zł
-7,12% -0,1350 zł
QubicGames SA (QUB)

Wyniki finansowe - QUBICGMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 424 3 001
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 187 -164
Zysk (strata) brutto (tys.) 816 3 671
Zysk (strata) netto (tys.)* 657 2 990
Amortyzacja (tys.) 241 255
EBITDA (tys.) 428 91
Aktywa (tys.) 13 132 16 688
Kapitał własny (tys.)* 8 533 11 524
Liczba akcji (tys. szt.) 9 820,000 9 820,000
Zysk na akcję (zł) 0,067 0,304
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,869 1,173
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej