3,5400 zł
-2,75% -0,1000 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 42 296 25 590 23 439 21 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 15 349 6 308 3 357 3 583
Zysk (strata) brutto (tys.) 16 904 5 449 4 090 3 716
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 783 4 450 3 252 2 907
Amortyzacja (tys.) 815 1 152 1 135 1 082
EBITDA (tys.) 16 164 7 460 4 492 4 665
Aktywa (tys.) 196 190 227 146 186 743 168 382
Kapitał własny (tys.)* 89 589 93 741 74 667 77 574
Liczba akcji (tys. szt.) 58 834,238 58 834,238 58 834,238 58 834,238
Zysk na akcję (zł) 0,234 0,076 0,055 0,049
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,523 1,593 1,269 1,319
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej