3,5400 zł
-2,75% -0,1000 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 617 11 590 13 318 15 025
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 102 2 146 2 785 5 289
Zysk (strata) brutto (tys.) 11 702 4 197 4 275 5 135
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 578 3 652 3 547 4 114
Amortyzacja (tys.) 190 220 229 265
EBITDA (tys.) 11 292 2 366 3 014 5 554
Aktywa (tys.) 87 169 111 142 112 387 101 644
Kapitał własny (tys.)* 59 883 86 088 89 594 75 804
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 60 716,450 60 716,450 60 716,450
Zysk na akcję (zł) 0,060 0,058 0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,418 1,476 1,248
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej