pb.pl
54,0000 zł
0,19% 0,1000 zł
R22 (R22)

Informacje o spółce - R22

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Holding spółek technologicznych, oferujący: usługi hostingowe i sprzedaż domen, usługi omnichannel communication (automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami) oraz usługi telekomunikacyjne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Franklina Roosevelta 22
Kod: 60-829
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6229018
Fax:
Internet: www.r22.pl
Email: biuro@r22.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
VERCOM 10 113 850 54,76%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: R22 SA
Prezes: Dwernicki Jakub
Sektor: nowe technologie
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 14 180 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 348 (2019r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7792467259
KRS: 0000685595
EKD: 7010Z
Ticker GPW: R22
ISIN: PLR220000018

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 765 720 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 14 180 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 278 341
Liczba głosów na WZA: 14 180 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,49%
Kapitał akcyjny: 283 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 278 341
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,51%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Duch Jacek ZWZ 4 333 066 (30,56%) 4 333 066 (30,56%) 2018-12-05 -
Dwernicki Jakub ZWZ 2 591 578 (18,28%) 2 591 578 (18,28%) 2021-06-09 -
Dwernicki Robert 1 565 700 (11,04%) 1 565 700 (11,04%) 2020-12-30 -
Aegon OFE ZWZ 1 057 462 (7,46%) 1 057 462 (7,46%) 2021-06-09 APR, OPN, KRU,
Allianz Polska OFE wraz z Allianz Polska DFE 730 535 (5,15%) 730 535 (5,15%) 2020-09-02 QMK, OTS, VOX, KTY, KRU, MCR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2017-06-26 5 000 000
0,02 5 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-06
2017-12-29
seria B - subskrypcja prywatna 2017-07-21 5 500 000
148 500 000,00
0,02 27,00 10 500 000
210 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-30
2017-07-28
2017-12-29
seria C - subskrypcja prywatna 2017-08-29 180 000
4 860 000,00
0,01 27,00 10 680 000
213 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-12
2017-12-29
seria D - subskrypcja publiczna 2017-09-29 3 500 000
61 250 000,00
0,02 17,50 14 180 000
283 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-30
2018-01-03
2018-01-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2021-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2020-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2020-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2019-10-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dwernicki Jakub Prezes Zarządu 2017-06-26 YURECO - Prezes Zarządu
VERCOM - Przewodniczący RN
Stasik Robert Wiceprezes Zarządu 2017-06-26 YURECO - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Duch Jacek Przewodniczący RN 2017-06-26 PROKOM - Przewodniczący RN
ASSECOP - Przewodniczący RN
ASSECOSE - Członek RN
Cellary Wojciech Członek RN 2017-10-10 -
Dwernicka Magdalena Członek RN 2017-06-26 YURECO - Członek RN
Nagórko Katarzyna Członek RN 2017-11-20 -
Olszewska-Miszuris, Milena Członek RN 2020-08-17 -