pb.pl
54,0000 zł
0,19% 0,1000 zł
R22 (R22)

Wyniki finansowe - R22

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 928 49 444 70 863 67 279
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 068 10 674 10 841 12 682
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 786 9 806 7 695 10 014
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 742 6 841 3 997 6 899
Amortyzacja (tys. zł) 4 212 4 348 4 520 4 989
EBITDA (tys. zł) 14 280 15 022 15 361 17 671
Aktywa (tys. zł) 319 971 328 087 374 991 383 619
Kapitał własny (tys. zł)* 67 080 69 885 67 859 74 734
Liczba akcji (tys. szt.) 14 180,000 14 180,000 14 180,000 14 180,000
Zysk na akcję (zł) 0,405 0,482 0,282 0,487
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,731 4,928 4,786 5,270
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej