1,0000 zł
0,70% 0,0070 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe - RAFAKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 26 329 105 232 68 552 81 564
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -92 223 -228 768 14 961 -23 735
Zysk (strata) brutto (tys.) -69 183 -235 846 4 223 -41 749
Zysk (strata) netto (tys.)* -92 629 -236 219 4 895 -42 673
Amortyzacja (tys.) 2 394 1 975 1 950 1 804
EBITDA (tys.) -89 829 -226 793 16 911 -21 931
Aktywa (tys.) 608 100 536 574 465 399 404 574
Kapitał własny (tys.)* -205 938 -443 148 -438 543 -483 817
Liczba akcji (tys. szt.) 160 880,445 160 880,445 160 880,445 160 880,445
Zysk na akcję (zł) -0,576 -1,468 0,030 -0,265
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,280 -2,755 -2,726 -3,007
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej